Consultoria per a PIMES a la Catalunya Central

Busquem la millor solució empresarial a cada negoci

DIRECCIÓ

DIRECCIÓ

Elaboració de l’estratègia; Organització dels recursos; Definició d’objectius i seguiment d’indicadors; Presa de decisions.
Robert Gonfaus Robert Gonfaus

QUADRE DE COMANDAMENT

Robert Gonfaus
Introducció a la PIME en l’elaboració i anàlisi dels indicadors estratègics a través del Quadre de Comandament com a eina per ajudar a la Direcció en la presa de decisions i en la millora de la gestió de recursos.
INNOVACIÓ

INNOVACIÓ

Execució de l’estratègia d’innovació; Implantació de les metodologies d’innovació; Cerca de finançament d’activitats d’R+D+I; Deduccions fiscals en R+D+I; Propietat Intel·lectual i Industrial.
Carme Alonso Carme Alonso

AJUTS I FINANÇAMENT DE PROJECTES

Carme Alonso
Consultoria en cerca d’ajuts públics, finançament privilegiat, deduccions i bonificacions fiscals i gestió econòmica de projectes a entitats públiques a nivell local, autonòmic, nacional i europeu.
ECONÒMIC-FINANCER

ECONÒMIC &
FINANCER

Gestió i inversió dels recursos econòmics i financers i distribució (inversió) perquè l’empresa desenvolupi la seva activitat; Gestió i control de finançament propi i aliè. Ajuts, subvencions i finançament preferent.
Carme Alonso Carme Alonso

AJUTS I FINANÇAMENT DE PROJECTES

Carme Alonso
Consultoria en cerca d’ajuts públics, finançament privilegiat, deduccions i bonificacions fiscals i gestió econòmica de projectes a entitats públiques a nivell local, autonòmic, nacional i europeu.
Toni Gener Toni Gener

INVERSIÓ i FINANCES

Toni Gener
Assessorament bancari per a particulars i empreses; Assessorament financer, Banca privada i Banca d’inversions; Acompanyament en negociacions amb entitat habitual, seguiment d’inversions, valoracions de propostes, condicions d’actiu o passiu, control de comissions, segona opinió....; Banca d’Inversió per operacions corporatives o grans operacions immobiliàries.
Robert Gonfaus Robert Gonfaus

QUADRE DE COMANDAMENT

Robert Gonfaus
Introducció a la PIME en l’elaboració i anàlisi dels indicadors estratègics a través del Quadre de Comandament com a eina per ajudar a la Direcció en la presa de decisions i en la millora de la gestió de recursos.
Àngel Vilarasau Àngel Vilarasau

LLEI PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

Àngel Vilarasau
Consultoria a les empreses en el compliment de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
SISTEMES

SISTEMES

Implantació i manteniment de tecnologies de la informació i la comunicació.
Toni Farré Toni Farré

SERVEIS INFORMÀTICS

Toni Farré
Optimització de la infraestructura informàtica i de comunicacions; programació a mida per a projectes o aplicacions que no encaixen en plataformes comercials o estàndard.
MÀRQUETING & COMUNICACIÓ

MÀRQUETING &
COMUNICACIÓ

Definició i execució de l’estratègia de màrqueting; elaboració dels elements de comunicació.
Gerard Badia Gerard Badia

DESENVOLUPAMENT MULTIMÈDIA

Gerard Badia
Disseny, gestió i coordinació de projectes dins del món multimèdia: disseny, maquetació, programació i manteniment de pàgines web; desenvolupament, gestió i manteniment de botigues online; gestor documental online propi (DocShare); gestió d’enviaments massius (eina pròpia d’e-mail màrqueting)
ENGINYERIA

ENGINYERIA

Disseny, execució i control dels diferents aspectes relacionats amb l’activitat productiva: operacions, enginyeria, manteniment, aspectes mediambientals,...
Josep Rosell Josep Rosell

ENERGIA i MEDI AMBIENT

Josep Rosell
Consultoria i enginyeria ambiental; definició de projectes i propostes per a la millora de la competitivitat de les empreses amb estratègies de sostenibilitat i economia circular:  optimització de la despesa energètica, reducció del consum d’aigua i de matèries primeres, millora dels costos de la gestió de residus, i definició de noves oportunitats de negoci amb recursos sobrants.