Àngel Vilarasau - Prevenció de Riscos Laborals

Enginyer Tècnic Industrial, especialitat màquines elèctriques.
nº col·legiat: 11.814
- Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals, especialitats Seguretat i Higiene, certificació acreditativa de la Direcció General de Relacions Laborals, Exp. Núm: 523, de 10 de maig de 1.999.
- Tècnic Superior en Ergonomia per l’UPC.
- Pèrit Judicial
- Coordinador de Seguretat i Salut en obres de construcció
- 28 anys d’experiència com a tècnic en prevenció de riscos laborals,
- 24 anys com a docent en temes vinculats a la prevenció de riscos laborals.
- Professor Col·laborador en:


IUCT (Institut Universitari de Mollet)
Cidet (Centre Internacional de Formació Empresarial i Tecnológica)
CTM (Centre Tecnològic de Manresa).
ESCOLA DE SOBREESTANTS D’OBRA PÚBLICA de Tàrrega
FUB (Fundació Universitària del Bages)
UVIC (Universitat de Vic)

- Altres:
Vicedegà del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Manresa
Enginyer Expertise, Codi acreditació: MN/000228, acreditat pel Consejo General de Ingeniería Técnica Indústrial (COGITI).