FORMACIÓ en Finances per no financers

FORMACIÓ en Finances per no financers

OBJECTIU: 

Interpretar el contingut de la informació comptable i financera d'una PIME. Adquirir les tècniques d'anàlisi i avaluació per tal de poder prendre decisions econòmic - financeres d'una PIME.

PROGRAMA: 

Conceptes bàsics de la comptabilitat financera
Estructura i interpretació del balanç
El compte de resultats
Estat d'origen, aplicació de fons i Cash-Flow. L'estat de canvis en el patrimoni net.
Anàlisi financer i econòmic
Valoració d'una empresa

A QUI VA DIRIGIT: 


Persones del departament de comptabilitat i finances o persones de la direcció d'una empresa o organització, que
necessitin un reforç en conceptes d'anàlisi d'estats financers i en l'elaboració de pressupostos.

 

A CÀRREC DE: 


ROBERT GONFAUS FONT

Soci i fundador de Cervera i Gonfaus
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials

DATA I HORARI: 

Dimarts 4/02, 11/02 i 18/02
Dies 4 i 11 de 16 a 19 hores
Dia 18 de 16 a 18 hores

LLOC: 


Sala de Ialaena (Carrer Carrió, 31 Ent. 2ª)

DURADA: 

8 Hores

PREU: 

140€ (curs bonificable per FUNDAE)

PER MÉS INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: 

cig@cigassociats.com