Certificació Expert Auditories Energètiques

Certificació Expert Auditories Energètiques

El nostre col·laborador Josep Rosell, ha estat acreditat com a Expert en Auditories Energètiques acreditat segons ENAC i norma NORMA UNE-EN ISO/IEC 17024:2012.
Amb aquesta acreditació podem donar servei a qualsevol aspecte d'auditoria i certificació energètica, i ser proveïdors del servei de Cupons de Gestió Energètica de l'ICAEN (ben aviat s'obrirà convocatòria).