Pla d'igualtat

Pla d'igualtat

BENEFICIAT DEL TEU PLA D'IGUALTAT

Recordem que el RDL 6/2019 augmentava l'obligatorietat de les empreses a tenir registrat el Pla
d'Igualtat entre dones i homes.

Per més informació: 

http://www.cigassociats.com/pla-digualtat-2/