Consultoria per a PIMES a la Catalunya Central

Busquem la millor solució empresarial a cada negoci

DIRECCIÓ

DIRECCIÓ

Elaboració de l’estratègia; Organització dels recursos; Definició d’objectius i seguiment d’indicadors; Presa de decisions.
Robert Gonfaus Robert Gonfaus

QUADRE DE COMANDAMENT

Robert Gonfaus
Introducció a la PIME en l’elaboració i anàlisi dels indicadors estratègics a través del Quadre de Comandament com a eina per ajudar a la Direcció en la presa de decisions i en la millora de la gestió de recursos.
INNOVACIÓ

INNOVACIÓ

Execució de l’estratègia d’innovació; Implantació de les metodologies d’innovació; Cerca de finançament d’activitats d’R+D+I; Deduccions fiscals en R+D+I; Propietat Intel·lectual i Industrial.
Ferran Agúndez Ferran Agúndez

INNOVACIÓ EMPRESARIAL

Ferran Agúndez
Acompanyament d’empreses i start-ups en el procés d’establir la seva estratègia d´innovació. Consultoria en la definició i l’execució de projectes de recerca, desenvolupament i innovació.
Carme Alonso Carme Alonso

AJUTS I FINANÇAMENT DE PROJECTES

Carme Alonso
Consultoria en cerca d’ajuts públics, finançament privilegiat, deduccions i bonificacions fiscals i gestió econòmica de projectes a entitats públiques a nivell local, autonòmic, nacional i europeu.
RRHH

RRHH

Organització, direcció i coordinació de tots els aspectes, laborals i socials, relacionats amb l’activitat dels treballadors; Selecció, acollida i formació; Contractes, nòmines i assegurances socials; Relacions laborals.
Raquel Blanco Raquel Blanco

SELECCIÓ I DESENVOLUPAMENT DE TALENT

Raquel Blanco
Consultoria en RRHH; servei a les empreses per atraure, retenir i desenvolupar el talent per maximitzar-ne el millor avantatge competitiu: les persones.
ECONÒMIC-FINANCER

ECONÒMIC &
FINANCER

Gestió i inversió dels recursos econòmics i financers i distribució (inversió) perquè l’empresa desenvolupi la seva activitat; Gestió i control de finançament propi i aliè. Ajuts, subvencions i finançament preferent.
Carme Alonso Carme Alonso

AJUTS I FINANÇAMENT DE PROJECTES

Carme Alonso
Consultoria en cerca d’ajuts públics, finançament privilegiat, deduccions i bonificacions fiscals i gestió econòmica de projectes a entitats públiques a nivell local, autonòmic, nacional i europeu.
Toni Gener Toni Gener

INVERSIÓ i FINANCES

Toni Gener
Assessorament bancari per a particulars i empreses; Assessorament financer, Banca privada i Banca d’inversions; Acompanyament en negociacions amb entitat habitual, seguiment d’inversions, valoracions de propostes, condicions d’actiu o passiu, control de comissions, segona opinió....; Banca d’Inversió per operacions corporatives o grans operacions immobiliàries.
Robert Gonfaus Robert Gonfaus

QUADRE DE COMANDAMENT

Robert Gonfaus
Introducció a la PIME en l’elaboració i anàlisi dels indicadors estratègics a través del Quadre de Comandament com a eina per ajudar a la Direcció en la presa de decisions i en la millora de la gestió de recursos.
Oriol Deitg Oriol Deitg

PERIT ECONOMISTA

Oriol Deitg
Elaboració d'Informes econòmics pericials de part, dictàmens pericials extrajudicials. Ratificació en el judici en cas que fos necessari.
Àrees subjectes a peritació: Comptabilitat, Fiscalitat, Mediació Civil (divorcis), Finançament, Préstecs, Inversions... entre d'altres.
Metodologia: Avaluació tècnica de les proves pertinents per tal de dictar una opinió de qualitat a través d'un informe pericial que reflecteix la situació econòmica amb precisió.
Jordi Ventura Jordi Ventura

LLEI ORGÀNICA DE PROTECCIÓ DE DADES

Jordi Ventura
Consultoria integral per al tractament de dades personals i gestió de la informació en tot tipus d’empreses, institucions, associacions i autònoms, i específicament en la implantació d'ePrivacy i RGPD.
Àngel Vilarasau Àngel Vilarasau

LLEI PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

Àngel Vilarasau
Consultoria a les empreses en el compliment de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
SISTEMES

SISTEMES

Implantació i manteniment de tecnologies de la informació i la comunicació.
Toni Farré Toni Farré

SERVEIS INFORMÀTICS

Toni Farré
Optimització de la infraestructura informàtica i de comunicacions; programació a mida per a projectes o aplicacions que no encaixen en plataformes comercials o estàndard.
MÀRQUETING & COMUNICACIÓ

MÀRQUETING &
COMUNICACIÓ

Definició i execució de l’estratègia de màrqueting; elaboració dels elements de comunicació.
Gerard Badia Gerard Badia

DESENVOLUPAMENT MULTIMÈDIA

Gerard Badia
Disseny, gestió i coordinació de projectes dins del món multimèdia: disseny, maquetació, programació i manteniment de pàgines web; desenvolupament, gestió i manteniment de botigues online; gestor documental online propi (DocShare); gestió d’enviaments massius (eina pròpia d’e-mail màrqueting)
Kassena Studio Kassena Studio

DISSENY D’ESPAIS i INDUMENTÀRIA

Kassena Studio
Servei d’interiorisme i disseny d’indumentària laboral en base a la identitat corporativa. Reforçament de la marca i la imatge de l’empresa a través de l’espai d’oficina, comerç o indústria i la indumentària del personal.
ENGINYERIA

ENGINYERIA

Disseny, execució i control dels diferents aspectes relacionats amb l’activitat productiva: operacions, enginyeria, manteniment, aspectes mediambientals,...
Josep Rosell Josep Rosell

ENERGIA i MEDI AMBIENT

Josep Rosell
Consultoria i enginyeria ambiental; definició de projectes i propostes per a la millora de la competitivitat de les empreses amb estratègies de sostenibilitat i economia circular:  optimització de la despesa energètica, reducció del consum d’aigua i de matèries primeres, millora dels costos de la gestió de residus, i definició de noves oportunitats de negoci amb recursos sobrants.