Deduccions per R+D+i a l'Impost de Societats

Deduccions per R+D+i a l'Impost de Societats

Ara és un bon moment per informar-se sobre les possibilitats d’aplicar-se deduccions fiscals per activitats de R+D+i.

L’Impost de Societats estableix importants deduccions per les empreses que portin a terme determinades activitats que des de la pròpia Administració pretenen fomentar. Una d’elles, segurament la més important, és la deducció per la realització de projectes de R+D+i.

Els percentatges de deducció en línies generals per aquest concepte són els següents:
Recerca i Desenvolupament: Una deducció de fins el 42% del pressupost en R+D
- IT: Una deducció del 12% del pressupost del projecte en IT

Es tracta d’una deducció a la QUOTA ÍNTEGRA, una vegada aplicat el tipus impositiu, pel què representa un estalvi net per l’empresa.
Per poder-les aplicar és important:
- Detecció i identificació del projecte
- Anàlisi de la naturalesa (R+D o IT)
- Decidir quina es la via a la que es vol optar per aplicar la deducció amb el màxim de seguretat jurídica.

INIGEST som assessors acreditats per ACCIÓ per a l'assessorament fiscal de projectes de R+D+i, i us podem ajudar a definir les alternatives per aconseguir un major benefici fiscal per a la vostra empresa.

Contacta amb nosaltres: Carme Alonso ; 93 877 13 31 ; calonso@inigest.com; INIGEST EMPRESARIAL SL