Josep Rosell - Energia i Medi Ambient. Optimització de costos.

El Medi Ambient ho engloba tot, i com a bon ambientòleg de formació universitària de base, si podem definir-nos una expertesa, realment n’hem de definir moltes.

En el meu cas, la meva experiència professional en el món de la consultoria tècnica i estratègica, així com l’especialització amb màsters i postgraus, m’han portat a considerar-me, més que un expert, un bon professional definint projectes i propostes per la millora de la competitivitat de les empreses amb estratègies de sostenibilitat. Això, a efectes pràctics, es resumeix en una disminució de costos i en un augment de les ventes gràcies a la millora de la imatge i la comunicació. Com reduïm costos? Doncs amb optimitzant la despesa energètica, podent usar fonts renovables com un mètode idoni si els càlculs resulten satisfactoris, reduint el consum d’aigua i de matèries primeres i  optimitzant els costos de la gestió de residus. Tot això sol requerir una definició de l’estratègia i va enllaçat a una estratègia d’imatge i comunicació (marketing, o green marketing). Ofereixo des de estudis previs fins a projectes claus en mà, gràcies a una xarxa de col·laboradors, experts, i instal·ladors.

Tanmateix, gràcies als projectes realitzats, soc expert en estudis ambientals vinculats a l’ordenació urbanística, impacte ambiental i cartografia ambiental i SIG